Financiële informatie en jaarrekeningen

Financiële informatie

Jaarrekeningen

Sommige instanties hechten veel waarde aan een door een onafhankelijke accountant opgestelde jaarrekening. Denk bijvoorbeeld aan leveranciers of kredietverlenende instanties zoals banken.
De jaarrekening geeft namelijk inzicht in hoe goed uw bedrijf het afgelopen jaar heeft gedraaid. Een Accountant-Administratieconsulent van Accountantskantoor Frenzel & Weijers kan de jaarrekening voor u samenstellen, beoordelen of controleren.
De jaarrekening inclusief de verklaring van onze Accountant geeft u een goede uitgangspositie, bijvoorbeeld bij de onderhandelingen over financieringen.

Overige financiële informatie

Wij verstrekken tussentijdse overzichten, prognoses en geven extra informatie op maat voor diegene die de vinger aan de pols wilt houden.