Schenken

Veel ouders en grootouders schenken aan hun (klein)kinderen omdat de ontvanger daardoor in staat is al op jongere leeftijd iets zinvols met het vermogen te doen, zoals studeren, een huis kopen of een onderneming starten. Tegelijkertijd ziet de schenker waar zijn of haar geld terechtkomt. Daarnaast leidt het tot een besparing op de verschuldigde erfbelasting die betaald moet worden bij overlijden. Uw Register Belastingadviseur (RB) informeert en adviseert u graag over alle aspecten die bij een schenking komen kijken.

Lees hier alles over schenken